Kurser

Självledarskap är viktigt för vuxna med ADHD eftersom det ger verktyg och strategier för att hantera symtom, anpassa arbetsstilar, hantera impulsivitet, öka självmedvetenheten och uppnå personliga och professionella mål. Samtliga kurser sker online och länk kommer att skickas ut inför varje kurstillfälle. Anmäl dig via formuläret nedan. Du betalar 995kr för 3 tillfällen och 1.495kr för samtliga kurstillfällen nedan.

Kurs 1: Introduktion till ADHD och självledarskap

 • Förståelse för ADHD: Symtom, utmaningar och styrkor.

 • Vad är självledarskap och dess relevans för personer med ADHD.

 • Identifikation av personliga mål och utmaningar.


Datum: 27 mars, 10 april, 17 april 2024
Tid: 12:00-13:30

Kurs 4: Kommunikation och relationer

 • Kommunikationsstrategier för att förbättra relationer.

 • Hantering av konflikter och missförstånd.

 • Utveckla sociala färdigheter och självförtroende.

Datum: 23 maj, 30 maj, 5 juni 2024
Tid: 12:00-13:30

Kurs 2: Organisation och tidsplanering för personer med ADHD

 • Effektiva strategier för att organisera dagliga aktiviteter.

 • Hantering av tidsbegränsningar och deadlines.

 • Användning av verktyg och tekniker för att skapa struktur.

Datum: 18 april mars, 25 april, 2 maj 2024
Tid: 12:00-13:30

Kurs 5: Stresshantering och återhämtning

 • Identifiera stress utlösare och dess påverkan på ADHD-symtom.

 • Praktiska verktyg för att hantera stress och återhämtning.

 • Utveckling av en personlig återhämtningsplan.

Datum: 7 juni, 14 juni, 20 juni 2024
Tid: 12:00-13:30

Kurs 3: Självreglering och impulsivitetshantering

 • Förståelse för impulsivitet och dess påverkan på vardagen.

 • Utveckla tekniker för att hantera impulsiva beteenden.

 • Självregleringstekniker för att öka fokus och koncentration.


Datum:
 8 maj, 15 maj, 22 maj 2024
Tid: 12:00-13:30

Kurs 6: Framtid och måluppfyllelse

 • Reflektion över personliga framsteg och utmaningar under kursens gång.

 • Skapa långsiktiga mål och strategier för framgång.

 • Planering för att upprätthålla framsteg och fortsatt utveckling.

Datum: 25 juni, 2 juli, 5 juli 2024
Tid: 12:00-13:30

Onlinebokning

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.